ส่องหุ่นสวย-ผิวขาวสะท้อนแดดของ กร ษิภูตา

.

.

.

.

.

.

.

.

.