เนย ประมาณนั้นแหละ เจ้าของฉายาตุ๊กตายางเมืองไทย

.

.

.

.

.

.

.

/

.

.