เผยมุมสวย เกรพส์ จันทร์รัสม์ สวยข้ามสเต็ป จากไทยซูเปอร์โมเดลสู่เวทีนางสาวไทย 

.

.

.

.

.