แมวหลับจนลิ้นห้อย เจอคุณแม่ปลุกเข้าไป ตาสว่างทันที

.

.

.

.

.