แอร์ กรรนิภา ปล่อยความสวยบาดใจ ใครเห็นก็ต้องหลง

.

.

.

.

.

.

.

.

.