10 สายพันธุ์แมวนิยมเลี้ยงในไทย น่ารัก สดใส ถูกใจทาส

1. สีสวาด

2. ขาวมณี

3. วิเชียรมาศ

4. สก็อตติช โฟลด์

5. อเมริกัน ชอร์ตแฮร์

6. บริติช ชอร์ตแฮร์

7. เอ็กโซติก ชอร์ตแฮร์

8. เปอร์เซีย

9. แร็กดอลล์

10. สฟิงซ์

.