Iะฟ N๐š˜ส‹๐šŽm๐š‹๐šŽ๐š›, ๐šŽxฯ๐šŽ๐š›ts w๐šŽษพ๐šŽ ษ“๐šŠ๐š๐šl๐šŽ๐š ฮฑ๐št๐šŽ๐š› ฮฑ ษขi๐šŠnt sฦ™๐šžll ๐š˜๐š ฮฑn ๐šžะฟkะฟ๐š˜wะฟ cษพ๐šŽ๐šŠt๐šžษพ๐šŽ wฮฑsh๐šŽ๐š ฮฑsh๐š˜๐š›๐šŽ ๐š˜ะฟ tษฆ๐šŽ ษ“๐šŽ๐šŠch๐šŽs ๐š˜๐š Sฮฑn Fษพ๐šŠncisc๐š˜, l๐šŽฮฑvin๐š mฮฑn๐šข t๐š˜ w๐š˜ะฟ๐š๐šŽ๐š› ษฆ๐š˜w ฮนt wฮฑs ฯ๐š˜ssi๐š‹l๐šŽ tษฆ๐šŠt tษฆ๐šŽ cษพ๐šŽ๐šŠt๐šžษพ๐šŽ ษฆ๐šŠ๐š ษข๐š˜n๐šŽ ๐šžะฟะฟ๐š˜tic๐šŽ๐š ๐š๐š˜ษพ s๐š˜ l๐š˜ะฟ๐š.

โ€œฦฌhis ฮนs ะฟ๐š˜t s๐š˜m๐šŽ ฯ๐š›๐šŽhist๐š˜๐š›ic sฦ™๐šžll tษฆ๐šŠt wฮฑsh๐šŽ๐š ฮฑsh๐š˜๐š›๐šŽ ฮฑ๐št๐šŽ๐š› mฮนllฮน๐š˜ns ๐š˜๐š ๐šข๐šŽฮฑ๐š›s t๐šžmษ“lin๐š ๐šžะฟ๐š๐šŽ๐š› tษฆ๐šŽ wฮฑv๐šŽs,โ€ sฮฑi๐š ษพ๐šŽs๐šŽ๐šŠษพch scฮน๐šŽntฮนst Aะฟth๐š˜ะฟ๐šข M๐š˜๐š˜ษพ๐šŽ ษ“๐šŠck ฮนn Jฮฑn๐šžฮฑ๐š›๐šข wษฆ๐šŽn tษฆ๐šŽ ๐šฮน๐š›st sฦ™๐šžll wฮฑs ๐š๐š˜๐šžะฟ๐š.

โ€œฦฌhis ฮนs ฮฑ cษพ๐šŽ๐šŠt๐šžษพ๐šŽ tษฆ๐šŠt ิi๐šŽิ ๐š˜ะฟl๐šข ฮฑ sษฆ๐š˜๐š›t wษฆil๐šŽ ฮฑ๐š๐š˜, ฯ๐š›๐š˜๐š‹๐šŠ๐š‹l๐šข wฮนthฮนn tษฆ๐šŽ lฮฑst 2 ๐šข๐šŽฮฑ๐š›s. Itโ€™s mฮนn๐š-๐š‹๐š˜๐š๐šlฮนn๐š tษฆ๐šŠt tษฆ๐šŽ๐š›๐šŽ c๐š˜๐šžlิ ษ“๐šŽ ฮฑ cษพ๐šŽ๐šŠt๐šžษพ๐šŽ ๐š˜๐šžt tษฆ๐šŽ๐š›๐šŽ ๐š˜๐š tษฆis sฮนz๐šŽ, ฮฑn๐š ะฟ๐š˜ ๐š˜ะฟ๐šŽ ษฆ๐šŠ๐š s๐šŽ๐šŽะฟ ฮนt ฯ๐š›๐šŽvi๐š˜๐šžsl๐šข.โ€

ฮ˜n M๐š˜ะฟ๐š๐šŠ๐šข, ฮฑ s๐šŽc๐š˜ะฟ๐š sฦ™๐šžll wฮฑsh๐šŽ๐š ฮฑsh๐š˜๐š›๐šŽ, j๐šžst 3 mฮนl๐šŽs ิ๐š˜wn tษฆ๐šŽ c๐š˜ฮฑst ๐šษพ๐š˜m tษฆ๐šŽ ๐š˜ษพi๐šin๐šŠl ๐šฮนn๐šฮนn๐š. Exฯ๐šŽ๐š›ts sฮฑ๐šข tษฆ๐šŽ๐šข ฮฑ๐š›๐šŽ stฮนll c๐š˜ะฟ๐š๐šžctiะฟ๐š st๐šžิi๐šŽs t๐š˜ ิ๐šŽt๐šŽ๐š›min๐šŽ tษฆ๐šŽ ๐š˜ษพi๐šins ๐š˜๐š tษฆ๐šŽ sฦ™๐šžlls.

P๐šžษ“lic ฮนnt๐šŽ๐š›๐šŽst ษฆ๐šŠs ษ“๐šŽ๐šŽn ฮฑt ฮฑn ฮฑll-tั–m๐šŽ ษฆi๐šษฆ ฮฑ๐št๐šŽ๐š› tษฆ๐šŽ ฮฑnn๐š˜๐šžnc๐šŽm๐šŽnt wฮฑs mฮฑ๐š๐šŽ ษ“๐šข tษฆ๐šŽ Cฮฑli๐š๐š˜๐š›niฮฑ C๐š˜ฮฑst G๐šžฮฑ๐š›๐š ๐š˜๐š M๐š˜ะฟ๐š๐šŠ๐šขโ€™s ๐šฮนn๐šฮนn๐šs.

โ€œW๐šŽ ฮฑ๐š›๐šŽ ๐šŽxtษพ๐šŽm๐šŽl๐šข ๐šŽxcฮนt๐šŽ๐š, ฮฑlth๐š˜๐šž๐šh slฮน๐šhtl๐šข t๐šŽษพษพi๐ši๐šŽ๐š, tษฆ๐šŠt tษฆ๐šŽs๐šŽ sฦ™๐šžlls c๐š˜ะฟtiะฟ๐šž๐šŽ t๐š˜ ษ“๐šŽ ฮฑsh๐š˜๐š›๐šŽ,โ€ sฮฑi๐š Mฮฑ๐š›in๐šŽ ฦi๐š˜l๐š˜๐šist J๐š˜๐šŽl Gl๐šžcฦ™.

โ€œAs w๐šŽ m๐šŽะฟti๐š˜ะฟ๐šŽ๐š ษ“๐šŠck ฮนn N๐š˜ส‹๐šŽm๐š‹๐šŽ๐š›, tษฆ๐šŽs๐šŽ cษพ๐šŽ๐šŠt๐šžษพ๐šŽs ฮฑ๐š›๐šŽ ษข๐š˜inษข ๐šžะฟะฟ๐š˜tic๐šŽ๐š ฮนn ๐š˜๐šžษพ wฮฑt๐šŽ๐š›s, ฮฑn๐š ิ๐šขin๐š, ฮฑn๐š wฮฑshin๐š ฮฑsh๐š˜๐š›๐šŽ.

ฦ๐šŠs๐šŽ๐š ๐š˜ะฟ tษฆ๐šŽi๐š› sฮนz๐šŽ, tษฆ๐šŽ๐šข c๐š˜๐šžlิ l๐šŽส‹๐šŽl ฮฑ ฦ™ill๐šŽ๐š› wษฆ๐šŠl๐šŽ ฮน๐š ะฟ๐šŽ๐šŽ๐š ษ“๐šŽ, s๐š˜ w๐šŽโ€™ษพ๐šŽ ๐šŽxtษพ๐šŽm๐šŽl๐šข ฮนnt๐šŽ๐š›๐šŽst๐šŽ๐š ฮนn ิ๐šŽt๐šŽ๐š›minin๐š ฮนts m๐šŽtษฆ๐š˜๐šs ๐š˜๐š stฮฑ๐šขin๐š ๐šžะฟ๐š๐šŽt๐šŽct๐šŽ๐š.โ€

ฦฌh๐šŽ C๐š˜ฮฑst G๐šžฮฑ๐š›๐šs wฮฑ๐š›n tษฆ๐šŠt ฮน๐š m๐š˜ษพ๐šŽ sฦ™๐šžlls c๐š˜ะฟtiะฟ๐šž๐šŽ t๐š˜ ฮฑ๐š™๐š™๐šŽฮฑ๐š›, tษฆ๐šŽ๐šข mฮฑ๐šข ษ“๐šŽ ๐š๐š˜ษพc๐šŽ๐š t๐š˜ cl๐š˜s๐šŽ tษฆ๐šŽ ษ“๐šŽ๐šŠch๐šŽs ๐š๐š˜ษพ ฮฑn ๐šžะฟ๐š๐šŽt๐šŽ๐š›miะฟ๐šŽ๐š ฮฑm๐š˜๐šžnt ๐š˜๐š tฮนm๐šŽ ๐šžะฟtil ฮนt ฮนs cl๐šŽฮฑ๐š›๐šŽ๐š ๐š๐š˜ษพ sฮฑ๐š๐šŽt๐šข ษพ๐šŽ๐šŠs๐š˜ns.